Bod č.79.:

ORG/3 - Reakce na podnět Ing. Hanouska ze dne 7. 2. 2019 – užívání pozemku p. č. 1885/8, k. ú. Doubravka, ulice Nad Týncem

(předkladatel:Ing. Kozohorský, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX