Bod č.67.:

ORG/4 - Novelizace Jednacího řádu ZMP

(předkladatel:p. Vileta)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jednací řád ZMP s upraveným volebním řádem s vyznačením změn)
Příloha č.2 (Šablona hlasovacího lístku - vzor)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX