Bod č.48.:

MAJ/11 - Výkup pozemku v k. ú. Křimice - „Propojení za kostelem včetně okružní křižovatky, Plzeň - Křimice“ od fyzické osoby a společnosti AGRO ENERGY CZ spol. s r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP + situace)
Příloha č.2 (usnesení MO Plzeň 5 č. 13/2017 z 12. 4. 2017, rozpočtové soustažnosti)
Příloha č.3 (fotodokumentace, letecký snímek)
Příloha č.4 (mapy – modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:108 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX