Bod č.39.:

MAJ/2 - Uzavření smlouvy směnné mezi městem Plzní a 5 FO – „Park U Ježíška v Plzni“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP + situace se zákresem přípojek a situace se zákresem kanalizačního sběrače)
Příloha č.2 (geometrický plán)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (mapy – modré mapy, letecké snímky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:99 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX