Bod č.42.:

MAJ/5 - Konečné majetkoprávní vypořádání TDI a pozemků „Plzeň – Černice, ul. K Plzenci III.“ v k. ú. Černice, investor spol. IKO stavby s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP + situace)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (mapy – modrá mapa, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:102 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX