Bod č.20.:

KŘTÚ/1 - Akční plán na rok 2019 ke Strategickému plánu města Plzně

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Akční plán na rok 2019 ke Strategickému plánu města Plzně )
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:78 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX