Bod č.80.:

ORG/5 - Námitka k vyvěšenému záměru města Plzně prodat nově vzniklé pozemky p. č. 1609/221 a další – oddělené části pozemků p. č. 1609/60 a 1609/90, k. ú. Bolevec

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Text petice "proti Bytovému domu Krašovská" z roku 2014)
Příloha č.2 (Text petice "proti Bytovému domu Krašovská" z roku 2018)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX