Bod č.21.:

KŘTÚ/11 - Koordinace významných dopravních staveb v Plzni v letech 2019 – 2022 (SUPERDIO) a související rozpočtové opatření

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Seznam významných dopravních staveb s předpokladem realizace v letech 2019 – 2022)
Příloha č.2 (Návrh smlouvy o technické pomoci při realizaci dotčených staveb)
Příloha č.4 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Předloženo na stůl (Usnesení VZVZ ze dne 6. 3. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:79 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX