Bod č.22.:

KŘTÚ/12 - Odstranění budovy čerpací stanice p. č. 8436, k. ú. Plzeň, u Borské přehrady a objektu Chrástecká 12, č.e. 326 na pozemku p.č. 12641 k.ú. Plzeň 4 a související rozpočtové opatření

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP )
Příloha č.4 (fotodokumentace čerpací stanice a objektu Chrástecká )
Příloha č.5 (letecký snímek čerpací stanice a objektu Chrástecká )
Příloha č.6 (modrá mapa se zákresem čerpací stanice a objektu Chrástecká)
Příloha č.7 (Nařízení odstranění stavby Chrástecká )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:80 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX