Bod č.16.:

SPORT+ŘEÚ/2 - Poskytnutí dotací z dotačního programu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list) (*)
Předloženo na stůl č.2 (Nové znění důvodové zprávy)
Předloženo na stůl č.3 (Příloha č. 2 - předloženo na stůl)
Předloženo na stůl č.4 (Příloha č. 3 - předloženo na stůl)
Předloženo na stůl č.5 (Příloha č. 4 - předloženo na stůl)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:74 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX