Bod č.24.:

KŘTÚ/14 - Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností Agentura Nashledanou s.r.o. – koncert B-Side band a Vojty Dyka

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost společnosti Agentura Nashledanou s.r.o.)
Příloha č.2 (Dohoda o technických podmínkách č. 2018/006548)
Příloha č.3 (Rozhodnutí ÚMO3/42508/18/Vo ze dne 25. 10. 2018)
Příloha č.4 (Čestné prohlášení o čerpání/nečerpání veřejné podpory)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 718 ze dne 29. 6. 2017)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 162 ze dne 18. 2. 2019)
Příloha č.7 (Faktura za vyblokovaná parkovací místa)
Příloha č.8 (Předávací protokol)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:82 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX