Bod č.76.:

SPORT/6 - Vyhodnocení konceptu Plzeňských tréninkových center mládeže za rok 2018

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX