Bod č.5.:

KT/2 - Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2018

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:12 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX