Bod č.38a.:

RadS/1 - Změna usnesení ZMP č. 166/2018 ve věci uzavření kupní smlouvy s SK PLZEŇ 1894 z. s. na odkup pozemků v k. ú. Plzeň, lokalita ul. Úslavská/Mezi Stadiony, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - usnesení ZMP č. 166/2018)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - geometrický plán č. 11189-27/2018)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - snímky map)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:98 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX