Bod č.14a.:

NámZ+RadS/6 - Poskytnutí individuální investiční dotace z Odboru sportu MMP SK Plzeň 1894 z.s.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha (Žádost o individuální dotaci - SK Plzeň 1894 z.s.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:72 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX