Bod č.3.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení)
Důvodová zpráva (Plnění usnesení)
Příloha (Usnesení ZMO Plzeň 1 ze dne 6.2.2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:57 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX