Bod č.6.:

MST1/1 - Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zpráva o činnosti místostarosty MO Plzeň 1)
Příloha (zpráva o činnosti místostarosty MO Plzeň 1 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:60 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX