Bod č.7.:

MST1/2 - Zpráva o činnosti 2. místostarostky MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Ilona Jehličková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti 2. místostarostky MO Plzeň 1)
Důvodová zpráva (Zpráva o činnosti 2. místostarostky MO Plzeň 1 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:61 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX