Bod č.8.:

MSU1/1 - Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1)
Důvodová zpráva (Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:62 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX