Bod č.10.:

KV1/2 - Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 1)
Příloha (Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 1 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:63 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX