Bod č.4.:

RMO1/1 - Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1)
Příloha (Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:58 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX