Bod č.11.:

RMO1/2 - Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2018

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2018)
Důvodová zpráva (Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2018)
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2018 - Fondy)
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2018 - Přehled hospodaření MŠ)
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2018 - Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MŠ)
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2018 - Vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2018)
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2018 - Rozbor hospodaření )
Příloha č.1 (Dílčí závěrečný účet za rok 2018 - Finanční vypořádání )
Příloha č.2 (Dílčí závěrečný účet za rok 2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018)
Příloha č.3 (Účetní závěrka - Rozvaha MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Účetní závěrka - Výkaz zisku a ztráty MO Plzeň 1)
Příloha č.5 (Účetní závěrka - Zpráva o průběhu inventarizace )
Příloha č.6 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 118-2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:64 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX