Bod č.12.:

RMO1/3 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvkovou organizaci, na projekt OPEN AIR NOC S OPEROU 2019

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost DJKT)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření č. 6)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 81 ze dne 19. 3. 2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:65 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX