Bod č.13.:

RMO1/4 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 7 - 8)
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 7 - 8)
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 7 - 8)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:66 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX