Bod č.14.:

RMO1/5 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 9, související se změnou závazných ukazatelů rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření č. 9)
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí - změny 04/2019)
Příloha č.3 (Rozpis závazného ukazatele rozpočtu stavebních a nestavebních investic)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:67 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX