Bod č.15.:

RMO1/6 - Zařazení nové investiční akce „Projektová příprava – Stavební úpravy kuchyně 87. MŠ, Komenského 46, včetně umístění odlučovače tuků a rekonstrukce elektroinstalace“, včetně rozpočtového opatření na rok 2019 č. 10

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření č. 10)
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí - změny 04/2019)
Příloha č.3 (Rozpis závazného ukazatele rozpočtu stavebních a nestavebních investic)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:68 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX