Bod č.17.:

RMO1/8 - Vyřazení investiční akce „Parkovací zakladač Toužimská 23“ ze seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 12

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření č. 12)
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí - změny 04/2019)
Příloha č.3 (Rozpis závazného ukazatele rozpočtu stavebních a nestavebních investic)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:70 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX