Bod č.18.:

RMO1/9 - Návrh změny vyhlášky města č. 4/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:71 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX