Bod č.23.:

ST1/4 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zápisy ze zasedání výborů ZMO Plzeň 1 )
Příloha č.1 (Zápis - Kontrolní výbor - 11.2.2019)
Příloha č.2 (Zápis - Kontrolní výbor - 11.3.2019)
Příloha č.3 (Zápis - Finanční výbor - 8.4.2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:75 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX