Bod č.24.:

ST1/5 - Informativní zprávy

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Informativní zprávy) (*)
Příloha č.1 (1 - Činnost JSDH Bolevec a Bílá Hora za rok 2018)
Příloha č.1 (1 - JSDH Bolevec)
Příloha č.1 (1 - JSDH Bílá Hora)
Příloha č.2 (2 - Vyhodnocení zimní údržby)
Příloha č.3 (3 - Jednodenní poznávací zájezdy)
Příloha č.4 (4 - Billboardy)
Příloha č.5 (5 - Dopis - Ing. Ženíšek)
Příloha č.5 (5 - Dopis - Ing. Ženíšek)
Příloha č.6 (6 - Studie Plzeň - Ostende)
Příloha č.7 (7 - Transparentní účty)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:76 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX