Bod č.30a.:

RadZ/1 - Uzavření nové veřejnoprávní smlouvy na výkon úkolů strážníků Městské policie Plzeň na území města Dobřany, která nahradí stávající veřejnoprávní smlouvu

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:89 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX