Bod č.13a.:

MAI/2 - Dotaz paní Vávrové na chybějící chodník v ulici Na Výsluní

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:20 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX