Bod č.19.:

RMO1/10 - Poskytnutí individuální dotace na festival SCULPTURE LINE 2019, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 13

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o dotaci společnosti SCULPTURE LINE s.r.o.)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 13)
Příloha č.3 (návrh smlouvy o poskytnutí dotace) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:72 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX