Bod č.16.:

OSI/1 - Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazných vyhlášek statutárního města Plzně č. 13/2002, č. 9/2003, č. 5/2008 a č. 1/2016 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - Návrh obecně závazné vyhlášky o zrušení závazných vyhlášek statutárního města Plzně č. 13/2002, č. 9/2003, č. 5/2008 a č. 1/2016 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně)
Příloha č.2 (č. 2 - Stanovisko Komise RMP právní a pro Statut města )
Příloha č.3 (č. 3 - Dříve přijatá související usnesení )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:142 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX