Bod č.43.:

OK/1 - Poskytnutí dotací z Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2019

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů 2019)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí o dotaci )
Příloha č.3 (Zápis ze zasedání Komise kultury RMP ze dne 18. 2. 2019 – výtah)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k 6 žádostem posuzovaných v rámci Dotačního programu - Rezidence 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:167 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX