Bod č.21.:

RMO1/12 - Poskytnutí individuální dotace na Celodenní open air zakončení festivalu humoru Komedy fest, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 15

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o dotaci společnosti JT PROMOTION s.r.o.)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 15)
Příloha č.3 (návrh smlouvy o poskytnutí dotace) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:74 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX