Bod č.20.:

RMO1/11 - Zařazení investiční akce „Stavební úpravy pavilonů C a D v areálu 60. MŠ, Manětínská 37, Plzeň – 1. etapa“ do seznamu stavebních akcí OIM ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 14

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření č. 14)
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí - změny 04/2019)
Příloha č.3 (Rozpis závazného ukazatele rozpočtu stavebních a nestavebních investic)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:73 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX