Bod č.22.:

ZMO1/1 - Zřízení transparentních bankovních účtů (kromě výplat) - přesunuto do bodu 24 - informativní zpráva

(předkladatel:Mgr. Magdaléna Daňková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Informativní zpráva - transparentbní účty )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX