Bod č.25.:

RMO1/13 - Návrh změny vyhlášky č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh změny vyhlášky)
Důvodová zpráva (Návrh změny vyhlášky)
Příloha č.1 (Návrh změny vyhlášky)
Příloha č.2 (Neoficiální úplné znění vyhlášky)
Příloha č.3 (Vyjádření Finančního odboru ÚMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:77 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX