Bod č.26.:

ZMO1/2 - Pořízení systému pro audiovizuální přenos a záznam jednání ÚMO 1

(předkladatel:Mgr. Daňková, Ing. Rezek, PhD., p. Hagara)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Pořízení systému pro AV přenos)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX