Bod č.27.:

ZMO1/3 - Uveřejňování zápisu z kontrolního a finančního výboru na webu MO Plzeň 1

(předkladatel:František Hagara)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Uveřejňování zápisů z KV a FV)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX