Bod č.2.:

EK/1 - Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2018

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Přehled hospodaření MO Plzeň 3 za rok 2018)
Příloha č.1 (Komentář)
Příloha č.2 (Finanční vypořádání rozpočtu MO 3 za rok 2018)
Příloha č.3 (Fondy MO 3)
Příloha č.4 (Přehled poskytnutých dotací v roce 2018)
Příloha č.5 (Přehled hospodaření MŠ včetně přehledu o rozdělení kladného výsledku hospodaření do fondů)
Příloha č.6 (Zpráva a výsledku přezkoumání hospodaření)
Příloha č.7 (Rozvaha)
Příloha č.8 (Výkaz zisku a ztráty)
Příloha č.9 (Zpráva o průběhu inventarizace)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:17 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX