Bod č.4.:

EK/3 - 3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 pro 44.MŠ, Tomanova ul. 3,5, Plzeň na projekt s názvem Šablony II pro 44.MŠ Plzeň

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usn. RMO 3 č. 26/2017)
Příloha č.2 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:19 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX