Bod č.5.:

EK/4 - 4. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 - navýšení převodu podílu na daních

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usn. RMP č. 11/2019)
Příloha č.2 (Žádosti správců rozpočtu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:20 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX