Bod č.6.:

EK/5 - 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 - navýšení převodu podílu na výkon státní správy

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usn. ZMP č. 14/2019)
Příloha č.2 (Žádost správce rozpočtu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:21 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX