Bod č.7.:

EK/6 - 6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - převod fin.prostř. z rozpočtu MO 3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí fin.prostř. příspěvkovým org.města Plzně a úpr.rozp.výdajů MO 3 z důvodu poskytnutí příspěvku 70.MŠ,Plzeň

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usn. RMO 3 č. 92/2019) (*)
Příloha č.2 (Usn. ZMO 3 č. 8/2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:22 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX