Bod č.8.:

EK/7 - 7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - úprava závazných ukazatelů rozpočtu MO Plzeň 3 z důvodu změny rozpočtové skladby dle novely vyhl. č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, účinné od 1. ledna 2019

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:23 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX