Bod č.9.:

EK/8 - 8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Sdělení MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:24 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX