Bod č.10.:

EK/9 - 9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - zapojení finančních prostředků FRR MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 za účelem převodu finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP na projekt "Nedám se !"

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Požadavek OSS MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:25 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX