Bod č.11.:

EK/10 - Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost č. 6)
Příloha č.2 (Žádost č. 7)
Příloha č.3 (Žádost č. 8)
Příloha č.4 (Žádost č. 9)
Příloha č.5 (Žádost č. 10)
Příloha č.6 (Žádost č. 11)
Příloha č.7 (Žádost č. 12)
Příloha č.8 (Žádost č. 13)
Příloha č.9 (Žádost č. 14)
Příloha č.10 (Žádost č. 15)
Příloha č.11 (Žádost č. 16)
Příloha č.12 (Žádost č. 17)
Příloha č.13 (Usnesení FV ZMO 3 č. 2/2019)
Příloha č.14 (Usnesení FV ZMO 3 č. 3/2019)
Příloha č.15 (Usnesení RMO č. 195/2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:26 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX